AS PROGRAM ZA SVINJE

Svinja u svom organizmu pretvara sirovinje iz hraniva biljnog porekla u nov proizvod kao što je meso.
Ovi proizvodi imaju veću biološku i hranljivu vrednost za ishranu ljudi. Upoznavajuči i razumevajući što bolje funkcionisanje ovih procesa efikasnije i ekonomičnije će se proizvoditi više mesa odnosno da sa istom količinom hrane će se proizvoditi više mesa. Prema dosadašnjim podacima u ishrani stoke sledeće hranljive materije imaju određene uloge: 25 ugljenih hidrata, 15 masnih kiselina, 20 aminokiselina, 15 mineralnih materija i 20 vitamina.

Normativi za ishranu svinja navode da, pored proteina i energije je potrebno da se u smesama za svinje nalazi i 15 mineralnih elemenata, 10 aminokiselina i 15 vitamina u određenim količinama i odnosima.

Prema tome, da bi se obezbedilo dobro zdravlje životinja i optimalna proizvodnja, neophodna je da ovih 40 hranljivih materija budu zastupljene u smesama prilikom sastavljanja smesa za ishranu svinja.

Svinje i prasad

AS TOV SVINJA 12%

Svinje i prasad

AS TOV SVINJA 14%

Svinje i prasad

AS TOV SVINJA 16%